SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

HOME Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

BULAN JULAI 2003

Nama: Tan Been Tiem                                                                                    Tingkatan: 5A & 5B

Tarikh: 1-7-2003 hingga 5-7-2003

Class Mon    30 Tue      1 Wed      2 Thu         3 Fri      4 Sat        5 Remarks
F5A

 

 

  Cuti urusan rasmi Bahasa Melayu Klasik

Latihan 4 ms 50-51

Tatabahasa

Kata Hubung Keterangan ms 237-239

Peribahasa

Makna dan ayat 

Kelas tambahan dibatalkan Ujian Peribahasa(1) dan membaca berita melalui internet   
F5B

 

 

Cuti urusan rasmi  Bahasa Melayu Klasik

Latihan 4 ms 50-51

 
  Ujian Lisan Peribahasa

Makna dan ayat 

 
Kelas tambahan dibatalkan Ujian Peribahasa(1) dan membaca berita melalui internet   

BULAN JULAI 2003

Tarikh: 7-7-2003 hingga 12-7-2003

Class Mon  7 Tue   8 Wed   9 Thu    10 Fri     11 Sat     12 Remarks
F5A

 

 

Lisan Ringkasan 7 ms57-56 Tatabahasa 19

Kata Majmuk Pancangan Keterangan

 

Peribahasa

Makna dan ayat 

Kelas tambahan dibatalkan Ujian Peribahasa 2

Kefahaman - Bahan daripada internet

 

 

 
F5B

 

 

Tatabahasa 18

Kata Hubung Keterangan ms 237-239

 
Ringkasan 7 ms57-56 Ujian lisan  

Peribahasa

Makna dan ayat 

Kelas tambahan dibatalkan Ujian Peribahasa 2

Kefahaman - Bahan daripada internet

 

 

 

BULAN JULAI 2003

Tarikh: 14-7-2003 hingga 19-7-2003

Class Mon  14 Tue  15 Wed  16 Thu       17 Fri    18 Sat     19 Remarks
F5A

 

 

Lisan Hari Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Tatabahasa 19

Kata Majmuk Pancangan Keterangan

 

Peribahasa

Makna dan ayat 

GCE 'O' Level 1999 Soalan 4 Ujian Peribahasa 3

Kefahaman - Bahan daripada internet

 

 
 
F5B

 

 

 

Tatabahasa 19

Kata Majmuk Pancangan Keterangan

Hari Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Ujian lisan  

Peribahasa

Makna dan ayat 

GCE 'O' Level 1999 Soalan 4 Ujian Peribahasa 3

Kefahaman - Bahan daripada internet

 

 
 

BULAN JULAI 2003

Tarikh: 21-7-2003 hingga 26-7-2003

Class Mon   21 Tue  22 Wed   23 Thu     24 Fri   25 Sat     26 Remarks
F5A

 

 

  Lisan

Bacaan       Kefahaman  Perbualan

Karangan 8 Langkah-langkah memajukan bidang pelancongan Tatabahasa20: Cakap ajuk/ cakap pindah  

Peribahasa

Makna dan ayat 

GCE 'O' Level 1998 Soalan 1  

Ujian Peribahasa 4

Kefahaman - Bahan daripada internet

 
 

F5B

 

Tatabahasa 20 :  Kata Nafi Karangan 8 Langkah-langkah memajukan bidang pelancongan Lisan

Bacaan       Kefahaman  Perbualan

 

Peribahasa

Makna dan ayat 

 

GCE 'O' Level 1998 Soalan 1  

Ujian Peribahasa 4

Kefahaman - Bahan daripada internet

 

BULAN JULAI DAN OGOS 2003

Tarikh: 28-7-2003 hingga 2-8-2003

Class Mon   28 Tue  29 Wed   30 Thu     31 Fri   1 Sat     2 Remarks
F5A

 

 

  Lisan

Bacaan       Kefahaman  Perbualan

Puisi 4 Tatabahasa21: Cakap ajuk/ cakap pindah  

Peribahasa

Makna dan ayat 

GCE 'O' Level 1998 Soalan 2  

Ujian Peribahasa 5

Kefahaman - Bahan daripada internet

 
 

F5B

 

Tatabahasa 21 :  Cakap ajuk/pindah Puisi 4 Lisan

Bacaan       Kefahaman  Perbualan

 

Peribahasa

Makna dan ayat 

 

GCE 'O' Level 1998 Soalan 2  

Ujian Peribahasa 5

Kefahaman - Bahan daripada internet