SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

 

HOME Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

 

BULAN APRIL

Nama:Tan Been Tiem                           Subjek:  Bahasa Melayu                                          Kelas: Tingkatan 5

Tarikh: 1-4-2003 hingga 5-4-2003

Class Mon   31/3    Tue       1 Wed       2 Thu          3 Fri        4 Sat           5 Remarks
F5A Lisan

 

Ringkasan Latihan 3 ms 31 Tatabahasa 9 Bina ayat ms 92 Peribahasa 11: Perambahan Brunei ms 342-343 Soalan 2: GCE "O" Level 2002 Kefahaman 3

ms 22-24

 
F5B  

Tatabahasa (7) ms 63

Bina ayat

Ringkasan Latihan 3 ms 31 Lisan Peribahasa 11: Perambahan Brunei ms 342-343 Soalan 3: GCE "O" Level 2002 Kefahaman 3

ms 22-24

 
 

BULAN APRIL 2003

Tarikh: 7-4-2003 hingga 12-4-2003

Class Mon      7 Tue       8 Wed      9 Thu        10 Fri        11 Sat         12 Remarks
F5A Lisan

 

Karangan 5: Format rencana Tajuk: Peranan Institusi Keluarga dalam Membendung Masalah Sosial. Tatabahasa 10

Pola ayat ms12-14 (Buku Teks)

Peribahasa 12

Makna dan Bina ayat

Soalan 3: GCE "O" Level 2002 Ujian 2  
F5B Tatabahasa 8: Bina ayat dan betulkan kesalahan imbuhan  ms 71-72

 

Karangan 5: Format rencana Tajuk: Peranan Institusi Keluarga dalam Membendung Masalah Sosial. Lisan Peribahasa 12

Makna dan Bina ayat

Soalan 3c dan 4: GCE "O" Level 2002 Ujian 2  

BULAN APRIL 2003

Tarikh: 14-4-2003 hingga 19-4-2003

Class Mon      14 Tue      15 Wed      16 Thu          17 Fri        18 Sat          19 Remarks
F5A Lisan

 

Ringkasan Latihan 4 ms 42 Tatabahasa 11: Susunan ayat ms 35-36 (Buku Teks) Peribahasa 13

Makna dan Bina ayat

  Kefahaman 4 ms 32-34  
F5B Tatabahasa 9 Bina ayat ms 92

 

Ringkasan Latihan 4 ms 42 Lisan Peribahasa 13

Makna dan Bina ayat

  Kefahaman 4 ms 32-34  

BULAN APRIL 2003

Tarikh: 21-4-2003 hingga 26-4-2003

Class Mon      21 Tue      22 Wed      23 Thu          24 Fri        25 Sat           26 Remarks
F5A

 

 

Lisan Bincang jawapan ujian kedua Tatabahasa 12: Ayat Aktif dan Pasif ms 55-57 Peribahasa 14

Makna dan Bina ayat

  Internet

Membaca berita-berita semasa dan membuat soalan kefahaman kemudian menjawab sendiri. 

 
 

F5B

Tatabahasa 10

Pola ayat ms12-14 (Buku Teks)

 

Peraduan Menulis Karangan Bincang jawapan ujian kedua Peribahasa 14

Makna dan Bina ayat

  Internet

Membaca berita-berita semasa dan membuat soalan kefahaman kemudian menjawab sendiri. 

 

 

BULAN APRIL 2003

Tarikh: 28-4-2003 hingga 30-4-2003

Class Mon      28 Tue      29 Wed     30 Thu      1/5   Fri       2/5 Sat           3/5 Remarks
F5A

 

 

Lisan Prosa klasik 2 ms 24-25 Tatabahasa 13: Bina ayat daripada kata kerja ms 149 Peribahasa 15

Makna dan ayat

  Kefahaman 5

ms 43-44

 
 

F5B

 

Tatabahasa 11: Susunan ayat ms 35-36 (Buku Teks) Prosa klasik 2 ms 24-25 Lisan Peribahasa 15

Makna dan ayat

 
  Kefahaman 5

ms 43-44