SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

HOME       

BULAN JAN 2003

Tan Been Tiem                                        Bahasa Melayu                              Tingkatan 5              

Class Mon       Tue        Wed     Thu         2 Fri        3 Sat           4 Remarks
F5A       Menerangkan sukatan pelajaran   suaikenal secara lisan dan bertulis  
F5B       Menerangkan sukatan pelajaran  

suaikenal secara lisan dan bertulis

 

BULAN JANUARI 2003

Class Mon      6 Tue       7 Wed      8 Thu        9 Fri        10 Sat          11 Remarks
F5A  Beri jadual waktu bagi pelajaran bahasa Melayu Bilik Komputer: Belajar melalui internet

Latihan 1

Tatabahasa 1 ms 6-7 Peribahasa 1 

Perambahan Brunei ms 8

  Kefahaman 1 ms 2-4  
F5B Tatabahasa 1: Bina ayat 

 ms 6-7

Bilik Komputer: Belajar melalui internet

Latihan 1

 

Lisan: Apakah yang harus kamu lakukan untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan Peribahasa 1 

Perambahan Brunei ms 8

 

  Kefahaman 1 ms 2-4  

BULAN JANUARI 2003

Class Mon      13 Tue      14 Wed      15 Thu          16 Fri       17 Sat           18 Remarks
F5A Lisan: Apakah yang harus kamu lakukan untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.  

 

Karangan 1 Tajuk: Peristiwa yang tidak dapat saya lupakan. Tatabahasa 2 ms 26-27 Peribahasa 2

Simpulan Bahasa ms 28

  Puisi 1 

ms 16-17

 
F5B Tatabahasa 2 ms 26-27

 

Karangan 1 Tajuk: Peristiwa yang tidak dapat saya lupakan. Lisan

Masalah disiplin pelajar

Peribahasa 2

Simpulan Bahasa ms 28

 
  Puisi 1 

ms 16-17

 
 

BULAN JANUARI 2003

Class Mon      20 Tue      21 Wed      22 Thu          23 Fri        24 Sat           25 Remarks
F5A

 

 

Lisan

Masalah disiplin pelajar

 
Ringkasan 1 ms 1-2 Tatabahasa 3 ms 26-27 Peribahasa 3

Perumpamaan ms 93-94

  Prosa Klasik 1 ms 4  
 

F5B

Tatabahasa 3 ms 26-27 Ringkasan 1 ms 1-2 Lisan

Masalah disiplin pelajar

 
Peribahasa 3

Perumpamaan ms 93-94

  Prosa Klasik 1 ms 4  

BULAN JANUARI 2003

Class Mon      27 Tue      28 Wed      29 Thu          30 Fri        31 Sat         1/2 Remarks
F5A

 

 

Lisan Tajuk:Masalah Keruntuhan Akhlak remaja Karangan 2 Tajuk: Disiplin Tatabahasa 4

ms 36-37

Peribahasa 4 Pepatah ms 119-120   Cuti Tahun Baru Cina  
 

F5B

Tatabahasa 4 ms 36-37 Karangan 2 Tajuk: Disiplin Lisan

Tajuk:Masalah Keruntuhan Akhlak remaja

Peribahasa 4 Pepatah ms 119-120   Cuti Tahun Baru Cina