GURU-GURU JABATAN BAHASA MELAYU  BAHAGIAN MENENGAH 2003

 

Nama: Tan Been Tiem

Jawatan: Ketua Jabatan Bahasa Melayu dan  Guru Bahasa  Melayu Bahagian Menengah

Webpage: http://tanbeentiem2003.tripod.com

Webpage 2004: http://sg.geocities.com/tbtiem

 

Nama: Poh Sing Loo

Jawatan: Guru Bahasa Melayu Bahagian Menengah

Webpage: http://www.geocities.com/pohsl2001

 

Nama: Yahya b. Hj. Sa'at@ Jamil

Jawatan:Guru Bahasa Melayu Bahagian Menengah

Webpage: http://sg.geocities.com/mahesa64bn

 

Nama: Norliza bt. Hj. Tuah

Jawatan: Guru Bahasa Melayu Bahagian Menengah

Webpage: http://www.geocities.com/niza711

 

Nama: Beh Hai Yau

Jawatan: Guru Bahasa Melayu Bahagian Menengah

Webpage: http://www.geocities.com/beh6662001

 

Nama: Zukeri B. Ya

Jawatan: Guru Bahasa Melayu Bahagian Menengah

Webpage: http://sg.geocities.com/zukeriy

 

Nama: Noor Alifah bt. Abdullah

Jawatan: Guru Bahasa Melayu Bahagian Menengah

Webpage: http://sg.geocities.com/nooralifah287

 

Nama: Haji Muhd Ali Hisyam

Jawatan: Guru Bahasa Melayu Bahagian Menengah

Webpage: http://sg.geocities.com/muhdalihisyam