MAKLUMAN

 

 

Daripada          : Jabatan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Chung Hwa, Bandar Seri

                          Begawan, Negara Brunei Darussalam.

Kepada            : Guru-guru Bahasa Melayu dan Pelajar-pelajar Bahagian Menengah.

Tarikh              :  10 JULAI 2003

 

 

                          PERADUAN   MENCIPTA/MENULIS SAJAK  PERINGKAT

                                                SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA

                                             BAHAGIAN MENENGAH 2003

 

Dengan  segala  sukacitanya,  dimaklumkan  bahawa  Jabatan  Bahasa  Melayu,  Sekolah Menengah  Chung  Hwa ,  Bandar  Seri  Begawan   akan   mengungkayahkan   peraduan

mencipta  sajak  peringkat SMCH  bahagian menengah.

 

2.         Sehubungan  dengan  perkara  itu,  semua  pelajar Menengah Bawah  dan   Atas

dialu - alukan   mengambil   bahagian   bagi   menjayakan   peraduan  ini.  Ia   bertujuan mencungkil, mengembang dan menonjolkan   bakat   serta   kemampuan  para pelajar menerokai alam penulisan sajakdengan bahasa puitis berdasarkan keupayaan AKAL BUDI mereka.

 

3.         Segala perhatian dan kerjasama daripada guru – guru dan pelajar – pelajar  dalam

usaha menjayakan peraduan ini, saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih.

 

 

Sekian dimaklumkan.

 

 

Yang menjalankan tugas,

 

 

 

(AWG YAHYA BIN SA’AT @ JAMIL)

Penyelaras Peraduan

Sekolah Menengah Chung Hwa,

Bandar Seri Begawan.

 

 

SK – Pengetua

         Jabatan Perkembangan pelajar

         Ketua Jabatan Bahasa Melayu

         Guru-guru Bahasa Melayu.

 

 

 

Syarat-syarat peraduan:

 

 

1.         Terbuka kepada pelajar-pelajar bahagian Menengah Bawah dan Atas ( Kategori

            A Menengah 1, B Menengah 2, C Menengah 3 dan D Menengah 4 dan 5 ).

            Penulisan/ciptaan   sajak  mestilah   ditulis/dicetak   dalam   Bahasa  Melayu.

 

2.         Para  pelajar  digalakkan  menulis  atau  mencipta  sajak  dengan   menggunakan

            teknologi komputer, kertas putih F4 dan penggunaan perkataan berhuruf

            terang ( warna terang sahaja ).

 

3.         Guru-guru dikehehdaki menghantar sejumlah lima ( 5 ) penyertaan yang terbaik

            bagi setiap kelas.

 

4.         Penciptaan/penulisan sajak perlu bertemakan sambutan ‘HARI GURU’.

 

 

5.         Penentuan Markah;

 

 

                        i. Isi                                                                 - 50 Markah

                      ii.  kreativiti                                                      - 30 Markah

                     iii.  Teknik                                                         - 20 Markah

 

 

 

6.        Keputusan Hakim adalah muktamad.

 

7.        Hadiah-hadiah akan  diberi  kepada  pemenang  pertama,  kedua  dan  ketiga

           mengikut kategori masing-masing.

 

8.        Tarikh dan masa peraduan bermula pada;

 

               12Julai 2003 ( SABTU )

 

 

9.         Tarikh tutup penyertaan pada;

 

                4 OGOS 2003 ( RABU )

 

 

 

 

 

 ‘BAHASA PUITIS – BAHASA PENYUBUR AKAL BUDI BANGSA’

 

 

 

 

JAWATANKUASA PERADUAN:

 

Penasihat          :           Dayang Kho Guik Lan ( Pengetua )

 

                                    Cikgu Tan Been Tiem ( Ketua Jabatan Bahasa Melayu )

 

Penyelaras

Peraduan          :           Cikgu Awg Yahya bin Hj Sa’at @ Jamil

 

 

Hakim              :           kategori A

 

                                    1.  Cikgu Norliza Binti Tuah

                                    2.  Cikgu NorAlifah Binti Abdullah

 

                                    Kategori B

                                   

                                    1.  Cikgu Poh Sing Loo

 

                                    Kategori C

 

1.      Cikgu Tan Been Tiem

 

Kategori D

 

1.      Cikgu Zukeri Bin Ya

2.      Cikgu Beh Hau Yau

 

                           :      Para hakim dikehendaki menghantar keputusan peraduan

                                  kepada penyelaras pada 18 OGOS 2003.

 

 

Yang menjalankan tugas,

 

 

 

(AWG YAHYA BIN SA’AT @ JAMIL)

Penyelaras Peraduan

Sekolah Menengah Chung Hwa,

Bandar Seri Begawan.