SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

JABATAN BAHASA MELAYU

PELAN TINDAKAN GURU TAHUN 2003

 

NAMA GURU: TAN BEEN TIEM

KELAS YANG DIAJAR: F5A dan F5B                       Home                                 E-mail

 

BIDANG YANG DIFOKUS

Bil. Latihan

Tahap pencapaian yang diharapkan

Relevan

Peperiksaan yang dinilai

Tempoh

 Bahan

catatan

a) Akademik

 

 

 

 

 

 

1. Karangan

10

- Pelajar-pelajar mampu mencadangkan isi-isi karangan dalam bentuk rangka karangan dan mengarang sepanjang 350 patah perkataan.

Soalan ini merupakan soalan wajib dalam peperiksaan sekolah dan GCE O Level.

 

Jan Okt

-Buku teks

-Perbincangan dalam kelas

 

2. Kefahaman

10

-Pelajar-pelajar mampu memahami petikan yang diberi.

-Dapat memberi jawapan yang lengkap berdasarkan petikan.

Soalan ini selalu dikeluarkan dalam peperiksaan sekolah dan GCE O Level sebagai soalan pilihan.

 

 

Jan Okt

-Buku teks

-Bahan cetak

-Media Permata

 

3. Tatabahasa

a)     Bina ayat

 

 

b)     Cakap Ajuk/Cakap Pindah

 

c)Menggabungkan ayat

 

25

-Pelajar perlu tahu maksud perkataan dan mampu membina ayat yang gramatis dan tidak kurang daripada lapan patah perkataan. 

-Pelajar perlu tahu teknik menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah.

  -Pelajar perlu tahu untuk memilih kata hubung yang sesuai semasa menggabungkan ayat.

 

Soalan bahagian tatabahasa merupakan soalan pecahan yang dikeluarkan bersama soalan-soalan utama dalam peperiksaan GCE O Level.

 

 

Jan - Okt

-Buku teks

-Bahan cetak

 

d)     imbuhan

 

 

 

 

e) Membetulkan kesalahan ayat.

 

-Pelajar-pelajar dapat membubuh imbuhan yang betul pada perkataan-perkataan yang diberi dalam ayat dan membetulkan imbuhan yang salah dalam ayat.

-Pelajar perlu tahu mengenalpasti kesalahan yang terdapat dalam ayat melalui panduan yang diajar oleh guru kepada mereka.

 

 

 

 

 

4. Ringkasan

10

-Para pelajar mampu memahami petikan yang diberi dan dapat menentukan tema petikan.

 -Para pelajar juga perlu tahu untuk mencari isi-isi penting dan dapat membezakan antara isi-isi dan penerangan. 

-Para pelajar dapat meringkaskan petikan sehingga menjadi 100 patah perkataan daripada petikan sepanjang 300-350 patah perkataan.

Soalan ringkasan merupakan soalan wajib dalam peperiksaan GCE O Level dan mempunyai peruntukan markah yang paling tinggi. 

 

   

   

 

 

 

 

Jan- Okt

-Buku teks

-Bahan cetak

 

5. Peribahasa

25

  -Pelajar perlu tahu maksud peribahasa.

-Para pelajar perlu tahu membina ayat daripada peribahasa yang diberi.

 

Soalan ini dikeluarkan bersama soalan utama dalam peperiksaan GCE O Level.

 

 

Jan Okt

 

-Buku teks

-Bahan cetak

 

6. Puisi- sajak

5

-Pelajar dapat memahami petikan sajak dan dapat membuat tafsiran sajak.

-Para pelajar dapat menjawab soalan kefahaman puisi dalam bentuk prosa.

 

Soalan pilihan utama dalam peperiksaan GCE O Level.

 

 

Jan Okt

 

-Buku teks

 

7. Bahasa Melayu Klasik

5

-Pelajar dapat memahami petikan bahasa Melayu klasik dan dapat menulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu moden.

Soalan pilihan dalam peperiksaan GCE O Level.

 

Jan Okt

 

-Buku teks

 

8. Soalan Peperiksaan Tahun-Tahun Lepas

8 sets soalan GCE O Level

(1995-2002)

  -Para pelajar tahu menjawab soalan-soalan yang pernah dikeluarkan dalam peperiksaan GCE O Level.

-Pelajar dapat membiasakan diri mereka dengan bentuk-bentuk soalan yang pernah dikeluarkan dalam peperiksaan GCE O Level.

 

 

 

Jan Sept

 

Soalan-soalan GCE O Level tahun 1993 2000.

 

9. Ujian Bulanan

4

Ujian 1

F5A: 93.9% lulus

F5B:95.6% lulus

  Ujian 2

F5A: 93.9% lulus (sasaran)

F5B: 95.6% lulus (sasaran)

  Ujian 3

F5A: 93.9% lulus (sasaran)

F5B: 95.6% lulus (sasaran)

  Ujian 4

F5A: 93.9% lulus (sasaran)

F5B: 95.6% lulus (sasaran)

 

-Membantu para pelajar mengenalpasti kelemahan dan cuba memperbaiki kelemahan yang ada

pada diri mereka.

-Menilai pencapaian para pelajar.

 

-Disediakan oleh guru yang mengajar di peringkat yang sama.

 

10. Peperiksaan

2

Peperiksaan Pertengahan Tahun

F5A: 93.9% lulus (sasaran))

F5B: 95.6% lulus (sasaran)

  Peperiksaan Akhir Tahun

F5A: 93.9% lulus (sasaran)

F5B: 95.6% lulus (sasaran)

-Membantu para pelajar mengenalpasti kelemahan dan cuba memperbaiki kelemahan yang ada pada diri mereka.

-Menilai pencapaian para pelajar.

 

 

 

Disediakan oleh guru yang mengajar  di peringkat yang sama.

 

11. Kelas tambahan bagi pelajar yang lemah

Seminggu sekali

(1 jam setiap sesi)

Dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada para pelajar dan menumpukan lebih perhatian kepada para pelajar yang lemah.

Membantu meningkatkan pencapaian para pelajar  dalam  peperiksaan GCE O Level. 

 

Dibimbing oleh guru yang mengajar di peringkat yang sama.

 

 

 

Kegiatan yang diceburi oleh guru

Nyatakan bidang yang terlibat

Jawatan

Tindakan yang telah dilakukan

Tarikh peraduan/ tempoh

Masalah yang dihadapi/Cadangan pada masa depan

Catatan

b) Kokurikulum

1. Penyelaras Peraduan

 

 

 

 

 

 

2. Guru pengawas peserta (Peraduan peringkat negara)

Peraduan Deklamasi Sajak

Guru Pengawas

Melatih dan membimbing

9 Mac 2003

19 Mac 2003

Semuanya berjalan lancar.

 

3. AJK Peraduan

 

*Peraduan Syarahan

*Peraduan Menulis Esei

*Peraduan Kuiz

*Peraduan Bercerita

*Peraduan Mencipta Sajak

*Peraduan Menulis Tulisan Rumi

Penasihat

 

Memberi nasihat yang diperlukan.

 

 

 

4. Persatuan yang diceburi

 

Persatuan Bahasa Melayu

Ketua

Menyediakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat ahli-ahli persatuan.

Feb - Oktober

 

 

   

Tindakan untuk meningkatkan pengetahuan guru

Nyatakan kursus yang dimaksudkan

Tarikh

Hasil yang diperolehi

catatan

c)      Kursus/bengkel/seminar/ konvensyen

 

Seminar MABIM anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka Brunei

10-11 Mac 2003

Dapat mengetahui perkembangan bahasa dan sastera di negara-negara yang menyertai MABIM.

 

i.                    yang dihadiri pada tahun lepas

 

 

Persidangan Linguistik ASEAN II anjuran Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik , Universiti Brunei Darussalam.

28-30 Okt 2002

Dapat mengetahui perkembangan bahasa di negara-negara ASEAN.

 

ii.                  yang ingin dihadiri pada masa akan datang

 

 

 

 

 

iii.                lain-lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanbeentiem

( Tandatangan guru)

 

 

 

Tarikh: 17 Mac 2003