SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN OGOS 2003

Tan Been Tiem                                              Tingkatan: 5A dan 5B

Tarikh: 1-8-2003 hingga 2-8-2003

Class Mon     Tue      Wed      Thu         Fri      1 Sat        2 Remarks
F5A

 

 

        GCE 'O' Level 1998 Soalan 2 Ujian Peribahasa 5

Kefahaman melalui Internet

 
F5B

 

 

        GCE 'O' Level 1998 Soalan 2 Ujian Peribahasa 5

Kefahaman melalui Internet

 
 

BULAN OGOS 2003

Tarikh: 4-8-2003 hingga 9-8-2003

Class Mon  4 Tue   5 Wed   6 Thu    7 Fri     8 Sat     9 Remarks
F5A

 

 

Lisan

Bacaan Kefahaman Perbualan

 

Bahasa Melayu Klasik Latihan 5 ms 90 Tatabahasa Cakap ajuk/cakap pindah Peribahasa Makna dan ayat  GCE 'O"level 1998 Soalan 3 Kefahaman Melalui Internet  
F5B

 

 

Tatabahasa Bina ayat Bahasa Melayu Klasik Latihan 5 ms 90 Lisan

Bacaan Kefahaman Perbualan

 
Peribahasa Makna dan ayat  GCE 'O"level 1998 Soalan 3 Kefahaman Melalui Internet  

BULAN OGOS 2003

Tarikh: 11-8-2003 hingga 16-8-2003

Class Mon  11 Tue  12 Wed  13 Thu       14 Fri    15 Sat     16 Remarks
F5A

 

 

Lisan

Bacaan Kefahaman Perbualan

 

Meringkaskan Karangan 8 ms 66 Tatabahasa Cakap ajuk/cakap pindah Peribahasa Makna dan ayat  GCE 'O"level 1998 Soalan 4 Ujian lisan  
F5B

 

 

Tatabahasa Cakap ajuk/cakap pindah Meringkaskan Karangan 8 ms 66 Lisan

Bacaan Kefahaman Perbualan

 

Peribahasa Makna dan ayat  GCE 'O"level 1998 Soalan 4 Ujian lisan  

BULAN OGOS 2003

Tarikh: 21-7-2003 hingga 26-7-2003

Class Mon   18 Tue  19 Wed   20 Thu     21 Fri   22 Sat     23 Remarks
F5A

 

 

Lisan

Bacaan Kefahaman Perbualan

 

Karangan 9

Jenis Peribahasa

  Peperiksaan Percubaan Pertama

 
 
 

F5B

 

Tatabahasa Cakap ajuk/cakap pindah Karangan 9

Jenis Peribahasa

 

  Peperiksaan Percubaan Pertama

 
 

BULAN OGOS 2003

Tarikh: 25-8-2003 hingga 30-8-2003

Class Mon   25 Tue  26 Wed   27 Thu     28 Fri   29 Sat     30 Remarks
F5A

 

 

 

  Peperiksaan Percubaan Pertama

 
 
 

F5B

 

  Peperiksaan Percubaan Pertama