MAKLUMAN

 

Daripada    : Jabatan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Chung Hwa, Bandar Seri

                    Begawan,Negara Brunei Darussalam.

 

Kepada     : Guru-guru Bahasa Melayu dan Pelajar-pelajar Bahagian Menengah.

 

Tarikh       : 9 Jun 2003.     

 

 

PERADUAN SYARAHAN PERINGKAT SEKOLAH

MENENGAH CHUNG HWA BAHAGIAN MENENGAH

2003

 

Dengan sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Chung Hwa, Bandar Seri Begawan akan mengadakan peraduan syarahan pada 7 Julai 2003

 

 1. Sehubungan dengan hal tersebut, penyertaan pelajar-pelajar adalah dialu-alukan bagi menjayakan peraduan syarahan kali ini. Peraduan ini juga bertujuan untuk mencungkil, mengembangkan dan menterjemahkan bakat dan kemampuan pelajar berpidato di hadapan khalayak.

 

 1. Bersama surat ini disertakan lampiran syarat-syarat peraduan dan borang penyertaan bagi tujuan tersebut. Borang penyertaan hendaklah dikembalikan kepada penyelaras peraduan syarahan sebelum atau pada 3 Julai 2003.

 

 1. Segala perhatian dan kerjasama guru-guru dan pelajar-pelajar dalam usaha menjayakan perduan syarahan ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih.

 

Sekian dimaklumkan.

 

Yang menjalankan tugas,

 

      Cikgu Poh Sing Loo,

Penyelaras Peraduan Syarahan,

Sekolah Menengah Chung Hwa,

Bandar Seri Begawan.

 

SK.

Pengetua

Ketua Disiplin

Ketua Jabatan Bahasa Melayu.

 

 

 

Syarat-Syarat Peraduan:

 

 1. Terbuka kepada pelajar-pelajar bahagian menengah Sekolah Menengah Chung Hwa, Bandar Seri Begawan. Pidato mestilah disampaikan dalam Bahasa Melayu.

 

2.  Peraduan ini dibahagikan kepada empat (4) kategori seperti berikut;

 

               2.1 Kategori A (Menengah 1)

               2.2 Kategori B (Menengah 2)

               2.3 Kategori C (Menengah 3)

1.3  Kategori D (Menengah 4 dan 5)

 

      3.  Tajuk-tajuk pidato adalah bebas.                                           .                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

      4. Setiap peserta ditegah menyebut nama dan jawatan seseorang, hal-hal peribadi,

    mencaci atau memburuk-burukkan sesuatu bangsa, agama dan siasah negara.

 

5. Peruntukan masa bagi setiap pidato adalah seperti berikut;

 

5.1 Kategori A, B dan C                         - 3 hingga 5 minit

5.2 Kategori D                                        - 5 hingga 7 minit

 

6. Penentuan markah;

 

6.1 Isi                                                     - 50 markah

6.2 Petah/lancar                                    - 30 markah

6.3 Gaya                                                - 20 markah

 

7. Jika terdapat persamaan markah, keputusan kemenangan akan diberi kepada;

 

  1. Peserta yang mendapat markah isi tertinggi.
  2. Jika markah isi sama,  markah kepetahan dan kelancaran akan dikira.

 

 1. Keputusan HAKIM adalah muktamad.

 

 1. Hadiah-hadiah akan diberi kepada pemenang pertama, kedua dan ketiga mengikut kategori masing-masing.

 

 1. Pakaian peserta mestilah kemas ( pakaian seragam sekolah dan tali leher).  

 

 1. Peserta dikehendaki berada di tempat peraduan 15 minit sebelum peraduan bermula. Peserta yang tidak melaporkan diri atau lewat dianggap menarik diri.

 

 1. Hanya empat orang peserta yang terpilih akan memasuki pusingan akhir mengikut kategori selepas proses penyaringan (pusingan awal).

 

 1. Tarikh dan masa peraduan;

 

Pusingan awal      - Tarikh : 7 Julai 2003

                              Hari    : Isnin

                              Masa   : 1:10 petang

                              Tempat: Bilik AVA

 

Pusingan Akhir    - Tarikh   : 14 Julai 2003

                              Hari      : Isnin

                              Masa     : 1:10 petang

                              Tempat  : Bilik AVA

 

 

(AHLI-AHLI JAWATANKUASA PERADUAN SYARAHAN)

 

Penasihat                            : Dayang Kho Guik Lan (Pengetua)

 

                                          : Cikgu Tan Been Tiem

                                           Ketua Jabatan Bahasa Melayu

 

Penyelaras Peraduan           : Cikgu Poh Sing Loo

 

Pengacara                          : Esther Chong Pin Ru (4A)

 

Penjaga masa                     : Chu Hui Chiet (4A)

 

Pengira Markah                  : Edwina Goh Yi Hui (4A)

 

 Hakim                               :  Kategori A

 

1.      Cikgu Poh Sing Loo (isi)

2.      Cikgu Beh Hai Yau (petah)

3.   Cikgu Yahya bin Sa’at (gaya)

 

Kategori B

 

1.      Cikgu Noor Alifah Abdullah (isi)

2.      Cikgu Tan Been Tiem (petah)

3.      Cikgu Zukeri bin Ya (gaya)

 

Kategori C

 

1.      Cikgu Tan Been Tiem (isi)

2.      Cikgu Yahya bin Sa’at (petah)

3.      Cikgu Noor Alifah Abdullah (gaya)

 

Kategori D

 

1.      Cikgu Zukeri bin Ya (isi)

2.      Cikgu Norliza bte Tuah (petah)

3.      Cikgu Beh Hai Yau (gaya)

 

                                   

 

Borang Penyertaan

 

Nama                           :______________________________

 

Menengah                    :__________________

 

Tajuk                           :___________________________________________________

 

 

Disahkan oleh

 

__________________

(Tanda Tangan Guru)

 

Tarikh:_________________

 

 

 

Nama                           :______________________________

 

Menengah                    :__________________

 

Tajuk                           :___________________________________________________

 

 

Disahkan oleh

 

__________________

(Tanda Tangan Guru)

 

Tarikh:_________________

 

 

 

 

 

 

Borang Penyertaan

 

 

Nama                           :______________________________

 

Menengah                    :__________________

 

Tajuk                           :___________________________________________________

                                    ____________________________________________________

 

Disahkan oleh

 

__________________

(Tanda Tangan Guru)

 

Tarikh:_________________

 

 

Nama                           :______________________________

 

Menengah                    :__________________

 

Tajuk                           :___________________________________________________

                                    ____________________________________________________

 

Disahkan oleh

 

__________________

(Tanda Tangan Guru)

 

Tarikh:_________________