SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA , BSB.

 

PERADUAN MENGARANG BAHASA MELAYU TAHUN 2003

                 (Bahagian Sekolah Rendah Atas )

 

A.            TUJUAN

          Untuk membiasakan pelajar-pelajar membentuk ayat yang kemas, ejaan yang betul  dan  memilih bahasa yang tepat.

          Untuk menimbulkan minat dan menggalakkan pelajar-pelajar membaca dan menulis.

 

B.            PENYERTAAN

          Peraduan tersebut terbuka kepada semua pelajar  Darjah 4 ,5 & 6.

         Para guru dikehendaki memilih  karangan  yang layak dipertandingkan (tidak melebihi 10 penyertaan setiap kelas )   dan dihantar kepada guru penyelaras pada  26hb.April, 2003.

         Karangan mestilah asli, tidak pernah tersiar dan bukan terjemahan dari karangan lain serta bukan saduran daripada mana-mana cerita.

          Karangan hendaklah ditulis dengan ejaan Rumi baru yang sudah diperkenalkan di negara ini.

 C.            KUMPULAN

         Dibahagikan kepada   3  kumpulan:

Kumpulan   A   :   Darjah    4

      Kumpulan   B   :   Darjah    5

                  Kumpulan   C   :   Darjah    6

 

D.             TARIKH & TEMPAT PERADUAN

          22 hb. April, 2003    [ Selasa ]

         Kelas masing-masing.

         Masa  -    1 jam.

[  7.15 8.15 pagi ]

 E.            PENGHAKIMAN.

          Penghakiman akan dilakukan oleh sebuah panel yang dilantik oleh Pihak Penganjur.

         Keputusan hakim adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan.

         Jemaah-jemaah Hakim :

Kumpulan   A  :  Darjah  4       [ Cikgu Chiam Lay Kuan ,Cikgu  Rasidah Bt. Hassali                                                                                                                                                                                                 

                                              & Cikgu Ng Siau Chui }

 

Kumpulan   B  :  Darjah   5   [ Cikgu SamsiniahHj. Kepli, Chong Sook Tin   & 

                               Cikgu Anthony Chieng Kai Huak ]

 

Kumpulan   C  :  Darjah   6   [ Cikgu Nooraihan Bt.Abdul Hamid , Cikgu Tai Tiam                      

                                              Kwee  &  Cikgu  Yeot Bt. Bujang  ]

 

F.             KRITERIA  PENGHAKIMAN

           

 

     Isi  -    30%                Teknik      -    10 %                Bahasa   -   10 %

 

           

 

G.         SIJIL-SIJIL PEMENANG

          Pemenang pemenang dalam kumpulan masing-masing yang berjaya memenangi Tempat Pertama , Kedua , Ketiga  dan dua sagu hati pada peringkat  akhir akan diberi sijil penghargaan oleh pihak sekolah .

 H.         AHLI-AHLI JAWATANKUASA YANG DILANTIK :

          Penyelaras        :                    Cikgu Chin Mee Hee 

          *    Guru Yang Menolong Mengira Kertas  Karangan Sebelum Pertandingan Diadakan

                                                 Cikgu Yap Bee Yong & Cikgu Tam Sok Chin

 

         Pengira Markah  :   Cikgu Lee Chin Lan  & Cikgu Peng Siew Tang

.         *   Sijil-Sijil Pemenang Disediakan Oleh Cikgu Nora Bt Hj. Mohamed

 

 

 

 

Yang menjalankan tugas ,

 

                Chin Mee Hee

 

 

cc. Ketua Jabatan Bahasa Melayu

     Guru-guru B.Melayu