Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

 

HOME Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

 

BULAN APRIL

Nama:Tan Been Tiem                           Subjek:  Bahasa Melayu                                          Kelas: Tingkatan 5

Tarikh: 1-4-2003 hingga 5-4-2003

Class Mon   31/3    Tue       1 Wed       2 Thu          3 Fri        4 Sat           5 Remarks
F5A Lisan

 

Ringkasan Latihan 3 ms 31 Tatabahasa 9 Bina ayat ms 92 Peribahasa 11: Perambahan Brunei ms 342-343 Soalan 2: GCE "O" Level 2002 Kefahaman 3

ms 22-24

 
F5B  

Tatabahasa (7) ms 63

Bina ayat

Ringkasan Latihan 3 ms 31 Lisan Peribahasa 11: Perambahan Brunei ms 342-343 Soalan 3: GCE "O" Level 2002 Kefahaman 3

ms 22-24

 
 

BULAN APRIL 2003

Tarikh: 7-4-2003 hingga 12-4-2003

Class Mon      7 Tue       8 Wed      9 Thu        10 Fri        11 Sat         12 Remarks
F5A Lisan

 

Karangan 5: Format rencana Tajuk: Peranan Institusi Keluarga dalam Membendung Masalah Sosial. Tatabahasa 10

Pola ayat ms12-14 (Buku Teks)

Peribahasa 12

Makna dan Bina ayat

Soalan 3: GCE "O" Level 2002 Ujian 2  
F5B Tatabahasa 8: Bina ayat dan betulkan kesalahan imbuhan  ms 71-72

 

Karangan 5: Format rencana Tajuk: Peranan Institusi Keluarga dalam Membendung Masalah Sosial. Lisan Peribahasa 12

Makna dan Bina ayat

Soalan 3c dan 4: GCE "O" Level 2002 Ujian 2  

BULAN APRIL 2003

Tarikh: 14-4-2003 hingga 19-4-2003

Class Mon      14 Tue      15 Wed      16 Thu          17 Fri        18 Sat          19 Remarks
F5A Lisan

 

Ringkasan Latihan 4 ms 42 Tatabahasa 11: Susunan ayat ms 35-36 (Buku Teks) Peribahasa 13

Makna dan Bina ayat

  Kefahaman 4 ms 32-34  
F5B Tatabahasa 9 Bina ayat ms 92

 

Ringkasan Latihan 4 ms 42 Lisan Peribahasa 13

Makna dan Bina ayat

  Kefahaman 4 ms 32-34  

BULAN APRIL 2003

Tarikh: 21-4-2003 hingga 26-4-2003

Class Mon      21 Tue      22 Wed      23 Thu          24 Fri        25 Sat           26 Remarks
F5A

 

 

Lisan Bincang jawapan ujian kedua Tatabahasa 12: Ayat Aktif dan Pasif ms 55-57 Peribahasa 14

Makna dan Bina ayat

  Internet

Membaca berita-berita semasa dan membuat soalan kefahaman kemudian menjawab sendiri. 

 
 

F5B

Tatabahasa 10

Pola ayat ms12-14 (Buku Teks)

 

Peraduan Menulis Karangan Bincang jawapan ujian kedua Peribahasa 14

Makna dan Bina ayat

  Internet

Membaca berita-berita semasa dan membuat soalan kefahaman kemudian menjawab sendiri. 

 

 

BULAN APRIL 2003

Tarikh: 28-4-2003 hingga 30-4-2003

Class Mon      28 Tue      29 Wed     30 Thu      1/5   Fri       2/5 Sat           3/5 Remarks
F5A

 

 

Lisan Prosa klasik 2 ms 24-25 Tatabahasa 13: Bina ayat daripada kata kerja ms 149 Peribahasa 15

Makna dan ayat

  Kefahaman 5

ms 43-44

 
 

F5B

 

Tatabahasa 11: Susunan ayat ms 35-36 (Buku Teks) Prosa klasik 2 ms 24-25 Lisan Peribahasa 15

Makna dan ayat

 
  Kefahaman 5

ms 43-44